Oversiktsbilete av skule, idrettsanlegg og Høyangerbadet

Oversiktsbilete av skule, idrettsanlegg og Høyangerbadet

Skulebesøk

Fredag 25. november var opplæringsavdelinga på fylket på sitt årlege skulebesøk ved Høyanger vgs.  Leiargruppa, tillitsvalde og representantar frå elevrådet var med på møtet.  Frå OA deltok m.a. Bekka Skåsheim, som er Fylkesdirektør for opplæring i Sogn og Fjordane.