Foto: Ivan Aleksic

Foto: Ivan Aleksic

Skriftleg eksamen for elevar våren 2021 er avlyst!

Det er regjeringa som har teke denne beslutninga som var kunngjort på ein pressekonferanse måndag 8. februar

Alle skriftliee eksamenar i grunnskole og videregåande skule er avlyst i 2021 på grunn av koronasituasjonen. Lokalgitt munnleg eksamen for elever på 10. trinn og VG3 skal avviklast.
Eksamen for privatistar skal gjennomførast. 

Les om regjeringa si beslutning ang eksamen våren 2021

Sjå Udir sin sider ang eksamen våren 2021