To gutar og to jenter ikledd fire ulike samiske kofter

Samiske Veivisere

Torsdag 30. mars og fredag 31. mars får vi besøk av Ole Nicklas Mienna Guttorm og Knut Mikkel Hætta frå "Samiske Veivisere"

Dei to gutane vil halde føredrag om samisk historie, kultur, religion og språk.  Dei Samiske veiviserne reiser rundt på dei vidaregåande skulane og gjennomfører eit opplegg som er tilpassa skulen og elvane der.  Føredragshalderane har fått opplæring ved den samiske høgskulen i Kautokeino for å ta på seg dette oppdraget. Ta vel i mot dei. Vi håpar dei får to fine dagar ved Høyanger vgs.

Det er satt opp ein eigen tidsplan for dei ulike klassane som skal vere med.