Raudruss 2017

Raudruss 2017

Russen i Høyanger skil seg frå andre russ

Medan dei fleste som er russ nyttar pengar på dyre russebilar har russen i Høyanger ein heilt anna tradisjon. Dei går!

Både avisa Firda og NRK har vore på skulen og snakka med den spreke russen vår.

Les meir om dette i desse artiklane

Høyangerrussen i Firda

Høyangerussen i NRK