logo

Resultat skulevalet 2021

Tysdag 7. september vart det arrangert skuleval ved Høyanger vgs. I forkant hadde elevane delteke på valdebatt og valtorg.

Senterpartiet (SP) fekk flest stemmer ved skulevalet ved Høyanger vgs. med heile 37,4%.  Arbeidarpartiet (A) fekk 25,2% medan Sosialistisk Vestreparti (SV) fekk 10,3% av stemmene.

Sjå heile valresultatet for skulen

På fylkesbasis vart Arbeidarpartiet (A) vinnaren med 22,2%. Høgre vart to med 15.2% medan SV vart tre med 13,6%.

Sjå fylkesoversikta

Abeiderpartiet fekk også flest stemmer på landsbasis med 23,4%, Her vart FrP to med 13,9% og Høgre tre med 13,6%.  

Sjå landsoversikta