Erasmus+ kube

Planlagt Erasmus+ besøk er avlyst

Leiinga ved Høyanger vgs vedtok i dag å avlyse det planlagte besøket 23.-27. mars

Årsaka er koronautbruddet.  

Når det gjeld Erasmus mobilitet og reisa til Danmark i april, for 2ELA og 2FRA, vil skulen følgje med og vurdere undervegs ut i frå råd frå Folkehelseinstituttet (FHI) og Utenriksdepartementet (UD)