Gul påskekylling

Påskefrukost

Torsdag 6. april var elevane sin siste skuledag før påske. Dette markerte vi ved å invitere alle elevar og tilsette ved norsksenteret, 10. klasse og Høyanger vgs til felles påskefrukost i kantina.

Til saman deltok vel 250 personar. Påskeharen var innom, og vi fekk to flotte songar framført av Thea Gunnarskog og kor Harald Dalstrøm akkompagnerte på piano. Ei veldig hyggeleg samling og ein god start på skuledagen. Vi nyttar høve til å ønskje alle elevar og tilsette ei riktig god påske. 

Her er nokre bilete

Påskehare Påskeharen

Thea og Harald Thea og Harald

Påskefrukost 1 Litt og kvart å velge i

Påskefrukost 2 Nøgde elevar!

Påskefrukost 3 Guttaboys!