Høyanger vidaregåande skule
Folk

Oppstart - middag for hybelbuarane

Frå og med onsdag 3. mars tilbyr skulen middag etter skuletid for elevar som bur på hybel

Vi gleder oss over at vi igjen kan tilby middag til elevar som bur på hybel.  Det er Magnar i kantina som no skal lage middagen kvar onsdag.   Middagen vert laga etter påmelding, og det må minimum vere fem personar som skriv seg på lista.  Vi tek same eigenandel som tidlegare, dvs. kr 50,-.

Les meir om tilbodet.