Svart logo på kvit bakgrunn

Svart logo på kvit bakgrunn

Opprett digital postkasse - få svar på lånesøknad med ein gong

Elevar under 18 år på vgs får stipend fra Lånekassen. Har foreldra digital postkasse før søknad sendast får du svar på søknaden digitalt og kan så signere for stipendet med ein gang. 

Elevar under 18 år på vidaregåande skule får stipend frå Lånekassen, men ein føresett må signere for stipendet. 
Opprett digital postkasse før bornet ditt søkjer om stipend så får du svar på søknaden digitalt og kan sigere for stipendet med ein gong.

Berre ein signatur

Foreldre med foreldreansvar får begge brev frå Lånekassen, men det er berre ein forelder som treng å signere avtalen.

OPPRETT DIGITAL POSTKASSE NÅ

Kva er ein digital postkasse?

Ein digital postkasse er ei sikker løysing for å motta og oppbevare viktig post digitalt, slik som brev, helseopplysningar eller annan sensitiv informasjon. Det offentlege kan ikkje bruke vanleg e-post til å sende slik informasjon, fordi det ikkje er sikkert nok.

No kan dei fleste statlege arbeid og kommunar sende deg brev digitalt. Du får varsel på e-post eller SMS når du får brev i den digitale postkassa di. 

Les meir om digital postkasse på Noreg.no.

Eleven må vente med å søkje stipend
Elevar i videregåande må vente med å søkje om stipend frå Lånekassen for neste skuleår til dei har fått en skuleplass og takket ja til den. Dei søkjer på lanekassen.no