nyhet_tufte

Opning av Tufteparken

Torsdag 29. september kl 1700 vert det opning av Tufteparken Høyanger. Lasse Tufte, grunnleggjaren av Tufteparken, vil gi tips, råd og rettleiing i bruk av apparata.
Vel møtt til ei hyggeleg og sprek ettermiddagsstund

Dei elevane som no går i 2ITA har vore delaktig i byggjinga av parken.