Høyanger vidaregåande skule
Elevundersøkelse

Elevundersøkinga 2021

01. desember 2021

Høyanger vgs gjennomfører undersøkinga på alle trinn ila veke 49.

lk_logo

Søk om stipend før 15. november

11. november 2020

Elevar må søke før 15. november dersom dei vil ha stipend frå Lånekassen for haustemesteret 2021. 

Havregrøt med bær

Oppstart med gratis skulefrukost

22. september 2020

Vestland fylkeskommune tilbyr elevane i den vidaregåande skulen gratis skulefrukost

illustrasjonsbilde av febersykperson

Fråværsreglane vert endra

26. august 2020

Regjeringa gjeninnføre unntaket frå fråværsreglane ut skuleåret og elevar som har fråvær av helseårsakar treng ikkje å gå til lege for å få dokumentert fråværet..