Høyanger vidaregåande skule
lk_logo

Søk om stipend før 15. november!

11. november 2020

Elevar må søke før 15. november dersom dei vil ha stipend frå Lånekassen for haustsemesteret 2020.

Elevar deltek på digital konferanse

Skulestartkonferanse

29. oktober 2020

Onsdag var alle skulane i i Vestland FK samla til digital skulestartkonferanse.  Til denne var rektor, elevrådskontakt og elevrådsstyret invitert.

Plastbestikk

Plastutfordringa 2020 har fått ein vinnar!

29. september 2020

Det var klassen 3STA/3PÅB som stakk av med sigeren i plasturfordringa ved Høyanger vgs.

Havregrøt med bær

Oppstart med gratis skulefrukost

22. september 2020

Vestland fylkeskommune tilbyr elevane i den vidaregåande skulen gratis skulefrukost

illustrasjonsbilde av febersykperson

Førebels endring i reglane om fråvær

26. august 2020

Kunnskapsdepartementet har bestemt at elevar som har sjukefråvær, skal sleppe å gå til fastlegen sin for å dokumentere fråværet

Nærbilete av svart tastatur med kvite bokstavar

Elev-PC 2020/2021

24. juni 2020

Måndag 6. juli.2020 åpner ein for bestilling av elev-pc for kommande skuleår

Vestland fylkeskommuen sin logo

Inntak skuleåret 2020/2021

28. mai 2020

Viktige datoar ang inntaket

Illustrasjon dokument

Vitnemål og kompetansebevis

20. juni 2018

Ta godt vare på vitnemålet og kompetansebeviset som du fekk siste skuledagen.