Høyanger vidaregåande skule
Elever i et eksamenslokale

Eksamen 2020

26. mars 2020

Alle skriftlege eksamen for videregående skule er avlyst.

Ungdom som sit med ein mobiltelefon på fanget

Støttetelefon for elevar, lærlingar og ungdom under koronapandemien

25. mars 2020

Vestland fylkeskommune opprettar eit lågterskel tilbod, kor dei unge kan ta kontakt med fagpersonar med psykologisk kompetanse. Tilbodet er eit supplement til skulane sine tilbod. 

Oversiktsbilete av skule, idrettsanlegg og Høyangerbadet

Skulen vert stengd til over påske

17. mars 2020

Regjeringa har bestemt at alle landets barnehagar og skuler fortsatt skal vere stengt til og med 13. april. Perioden kan verte forlenga.