Høyanger kommune tilbyr bortebuarstipend

Høyanger kommune sitt kommunevåpen

Stipendet vert gitt til elevar ved Høyanger vidaregåande skule som må bu på hybel.  Du må ha ungdomsrett, og ha rett på inntaksområde-poeng til skulen for å kunne søkje.

Stipendet dette skuleåret er på kr 100.000,- og vert delt likt mellom søkjarane.  Kvar elev kan likevel ikkje motta meir enn kr 10.000,- pr skuleår.  Tildelinga vert gjort av kommunedirektøren etter søknad får eleven.  Frist for å søkje er 1. september.  Stipendet vert utbetalt to gonger i året, dvs 1. november 22 og 1. mars 23.
Nytt av året er at du kan søkje digitalt

Les meir om retningslinjene og søk digitalt her

PS! Skjema krev Bank-ID.