Høyanger vidaregåande skule/Om oss/Om skulen/Nøkkeltal

Nøkkeltal 2020/2021:

Høyanger vgs. har vel 180 elevplassar. Dette skuleåret har vi 129 elevar fordelt på desse områda:

Vg1 Studiespesialisering
Vg2 Studiespesialisering
Vg3 Studiespesialisering

Vg1 Helse og oppvekst *
Vg2 Helsefagarbeidar *

Vg1 Elektro
Vg2 Elenergi

Vg1 Teknikk- og industriell produksjon
Vg2 Industriteknologi

*)  Kombiklasse der vel halvparten er vaksne
 

Vi er vel 40 tilsette ved skulen inkl. ikt, merkantile, drift og reinhald