Høyanger vidaregåande skule
Eksamen-2

Munnleg eksamen går som vanleg våren 2021

Det er no beslutta at avgangselevar på studieførebuande og påbygg i vidaregåane skule skal ha munnleg eksamen

Munnleg-praktisk og praktisk eksamen vil ikkje verte gjennomført

Les meir om saka på regjeringa.no på sine heimesider