Eksamen-2

Munnleg eksamen er AVLYST

Onsdag 27. mai vedtok Kunnskapsdepartementet å avlyse munnleg eksamen ved alle videregåande skular

Les meir om saka på Udir si heimeside

Privatistar og elevar med behov for eksamen, for å få vitnemål og fag- og svennebrev, skal fortsatt ha eksamen.