Illustrajon på møte

Møtefredagar

Elevane ved Høyanger vidaregåande skule har timeplanen sin over 9 dagar i staden for 10. Dei har difor fri ca. kvar andre fredag.

Her finn du oversikt over møtefredagane ved Høyanger vgs.  Med forbehold om endringar.

Møtefredagar/fridagar for ped personal og elevar i 2020/22