Høyanger vidaregåande skule/Elev og føresett/Praktisk informasjon/Ferie og fridagar/Møtefredagar
Illustrajon på møte

Møtefredagar

Elevane ved Høyanger vidaregåande skule har timeplanen sin over 9 dagar i staden for 10. Dei har difor fri ca. kvar andre fredag.

Leiinga ved skulen hadde framlegg til elevrådet og TV i Utdanningsforbundet om endring på fredagsfri-/plan for skuleåret 2020/2021. Dette gjekk gjennom og vi legg ved ny plan for fredagane og samordna skulerute.  Endringane som er gjort er med raudt.

For elevane medfører dette til at dei har undervisning på skulen fredag 13. november og fredag 18. desember, og tek fri 21. og 22. desember i staden for.

Oppdatert liste over møtefredagar/fridagar for ped personal og elevar

Siste endring: 13.11.20