Høyanger vidaregåande skule/Elev og føresett/Elevtenester/Miljøkoordinator
Illustrasjon av mennesker i ulik farge som står i ring

Miljøkoordinator

Miljøkoordinatorar ved Høyanger vgs dette skuleåret er Vigdis (30%) og Alex (20%). Dei er og assistentar i ulike klassar ved skulen.

Vigdis Olsen og Alex Z. J. Ek er miljøkoordinatorar ved Høyanger vidaregåande skule, vi ønsker det beste for elevane og samfunnet generelt. Kom til oss med forslag og idear, tips eller ønsker.   Vi høyrer på alle! 

Miljøkoordinatoren har tre hovudarbeidsområde:

  • Førebyggjande arbeid - ta initiativ til og fremje tiltak som aukar trivsel og styrkar miljøet ved skulen- ha særleg søkelyset retta mot tiltak som motverkar mobbing, vald, rasisme og rusmiddelbruk
  • Kontaktskapande arbeid - skape best mogeleg kontakt mellom elevane og skulen - stimulere til aktiv deltaking i skulesamfunnet - stimulere til elevengasjement i opplæringa
  • Sosialpedagogisk arbeid - hjelpe elevar til å finne seg til rette på skulen - yte hjelp til elevar som har personlege vanskar, sosiale vanskar

Vigdis og Alex er å treffe i kantina i langfriminutta. Dei kan og nåast på tlf 415 30 766 alle ukedagar.

Vigis lagar middag kar tysdag til alle elevar som bur på hybel.  Middagen kostar kr 50,-. og vert server kl. 16:00 på HS kjøkkenet.  Påmelding dagen før direkte til Vigdis eller via Facebook. Vigdis legg vekt på god, norsk tradisjonskost laga frå gunnen av.   Oppstart i september.
Alex arrangerer ein del e-sport kveldar på skulen.  Alex samarbeider med Høyanger kommune og arrangerer ein del alternative fritidsaktivitetar.

I starten på skuleåret arrangerer skulen ein informasjonskveld for alle nytilflytta elevar.  Miljøkoordinatorane går rundt i klassane og informerar om dato og tek påmelding. 

Tips ein ven Skriv ut

Kontakt

Vigdis Olsen
Miljøkoordinator
vigdis.olsen@sfj.no
986 68 690/415 30 766

Alex Z. J. Ek
Miljøkoordinator
alex.ek@sfj.no
406 24 979/415 30 766

Relaterte lenker

Følg oss på Facebook

Dokument