elæring

Ledige læreplassar for IKT-lærlingar

Sogn og fjordane fylkeskommune ved IKT-drift og utviklingstenesta har no lyst ut åtte læreplassar

Her er lenka til stillingsutlysinga:

http://rubrikk.sfj.no/vis/stillingledig/3482321

Søknadsfrist er 1. mars