Høyanger vgs_RGB

Læreplass - IKT-servicefaget og dataelektronikarfaget?

Vestland fylkeskommune tilbyr læreplass ved Høyanger vgs. 

Totalt har fylkeskommunen 21 ledige plassar. Alle lærlingar vert tilsett i administrasjonen.

Informasjon om læreplassane

Søknadsfrist er 08.03.21