Kurshaldar i retorikk; Ida Andersen

Kurs i retorikk

Fredag 22. september arrangerte vi retorikk-kurs for norsk- og engelsklærarar frå Lavik- og Høyanger skule, samt frå vgs. 

Det var Ida Andersen frå UIB som gjennomførte kurset med oss. Ho er ein tidligare elev som no held på med ein doktorgrad i retorikk ved Universitetet i Bergen.
Kurset var fagleg nyttig for oss som arbeider med retorisk analyse i skulen. Ida var innom dei retoriske omgrepa, korleis analysere tekstar og til slutt kom ho inn på retorikken i politisk reklame. Vel 20 lærarar deltok på kurset.

I ein av pausane fekk vi besøk av Alex og papegøya hans.

Alex med papegøye på skuldra