Logo

Krafttak mot kreft 2019

Høyangerrussen vidareførar tradisjonen til tidlegare russ og samlar inn pengar til kreftforeninga

Russen vil gå rundt med bøsser i perioden 11.-17. mars.  I tillegg er det mogleg å gi eit bidrag via linken "Gi ei gåve"

Kraftak mot kraft er kreftforeningen sin årlege innsamlingsaksjon.  Sidan dei første bøssebæraren gjkk frå dør til dør i 2006 er det vorten samla inn over 300 millionar kroner til kreftsaka gjennom denne aksjonen. 
Midlane som vert samla inn i år skal gå til forskning som gjer at fleire kan overleve samt til gode omsorgstilbod for pasientar og pårørande.

Russen i fjor samla inn over 80.000,- kroner.  Dette var dobbelt så mykje som målsetjinga deira.

Russ 2019

Vi ønskjer årets russ lukke til med aksjonen og håpar at innbyggjarane i kommunen tek vel i mot dei.

Årets tema