Høyanger vidaregåande skule/Elev og føresett/Reglar og rutinar/Fråvær/Kontakt skulen ved fråvær

Kontakt skulen ved fråvær

Dersom du ikkje kjem på skulen må du gi beskjed til kontaktlæraren din eller ringe kontoret

Kontoret ved Høyanger vidaregåande skule er ope mellom 07:30 - 15:30

Telefon: 57 63 78 00