Karrieremesse

Karrieremesse - utdanning og arbeid

Høyanger vgs. arrangerar karrieremesses på skulen onsdag 17. januar kl. 17:00-20:00.

Føremål med dagen:

  • Gje våre elevar, elevar frå 9. og 10. klasse og deira føresette hjelp i karriereplanlegging og yrkesval
  • Vise kva jobbmoglegheiter Høyanger nærområde kan tilby etter endt utdanning
  • Presantere skulen i drift

Det vert open dag ved skulen og klassane skal ha undervisning i klasseromma/verkstaden etter eigen plan.  Alle elvane skal førebu seg til messa ved å lage spørsmål og innhente informasjon om bedriftene som deltek.

Oversikt over bedrifter som vil vere til stades og ha stand

Kantina vil vere open og det vert m.a. sal av varm mat frå kl. 14:00

Her er nokre bilete frå messa i 2016

karriere_04.jpg

karriere_05.jpg

karriere_09.jpg 

karriere_06.jpg

Velkomen til ein spanande og innhaldsrik ettermiddag ved Høyanger vgs. den 17. januar!

Slagord