Høyanger vidaregåande skule/Elev og føresett/Elevtenester/Kantine
Kantina ved Hvgs

Skulekantina

Kantina er samlingsstaden for elevane våre. Den har ope alle skuledagar mellom 08:00 - 14:00.

Høyanger vgs overtok drifta av kantina etter Sogneprodukt 01.04.2020 og Magnar Fjetland er no tilsett i Vestland Fylkeskommune.  Kantinedrifta blir mykje som før, men med meir heimebaka brødprodukt frå hausten av. Det vil og kome andre endringar.
Kundar utanfor skulen må bestille mat på førehand. 

  • Påsmurt med ulikt pålegg
  • Tineprodukt
  • Frukt
  • Salatbar (stengt inn til vidare pga korona)
  • Varmrettar (oppstart til hausten)
  • Iskrem (sommarmnd)

Varmmatmenyen vert lagt ut på informasjonskjermane.

Kantina er stengd på møtefredagar

Dersom ein ønskjer å oppretthalde kantina er det viktig å bruke den og ikkje reise på butikken og handle i frimninutta. Elevar og tilsette må gjerne kome med innspel om det er noko dei ønskjer kantina skal lage/selge. Ta kontakt med Reidun på kontoret.

Vi ønsker at alle skal bidra til ei triveleg og ryddig kantine.  Det er difor utarbeid nokre kantinereglar:

Kantinereglar

Kontakt

Magnar Johan Fjetland
Kantineansvarleg
magnar.johan.fjetland@vlfk.no
57 63 78 04 / 917 16 121