Høyanger vidaregåande skule/Elev og føresett/Elevtenester/Kantine
Kantina ved Hvgs

Skulekantina

Kantina er samlingsstaden for elevane våre. Den har ope alle skuledagar mellom 08:30 - 14:15.

Pga covid 19 og gult nivå har kvar klasse eigne bord. Desse er merka med klassenamn. Det vert og sett opp tider for kor tid elevane kan handle.  Dette for å unngå kødanning.  Tidene finn du på inforskjermen og på TEAMS.

Kundar utanfor skulen må bestille mat på førehand. 

  • Påsmurt med ulikt pålegg
  • Tineprodukt
  • Frukt
  • Salatbar 
  • Varmrettar ca. 2 gonger pr veke
  • Iskrem (sommarmnd)
  • Hybelmiddag kvar onsdag. Må vere minimum 5 personar.  Påmelding dagen før.

Varmmatmenyen vert lagt ut på informasjonskjermane og på TEAMS

Kantina er stort sett stengd på møtefredagar

Dersom ein ønskjer å oppretthalde kantina er det viktig å bruke den og ikkje reise på butikken og handle i frimninutta. Elevar og tilsette må gjerne kome med innspel om det er noko dei ønskjer kantina skal lage/selge. Ta kontakt med Magnar i kantina eller gå via elevrådet

Vi ønsker at alle skal bidra til ei triveleg og ryddig kantine.  Det er difor utarbeid nokre kantinereglar.  

Kantinereglar
 

Gratis skulefrukost
Vi tilbyr no gratis skulefrukost i kantina kvar tysdag og torsdag mellom kl. 08-08:30. 
Det vert servert brødskiver og eit godt utval av pålegg, juice og melk.

Kontakt

Magnar Johan Fjetland
Kantineansvarleg
magnar.johan.fjetland@vlfk.no
57 63 78 04 / 917 16 121