Kalender

Kategori:
Kalender:
Frå:
Til:
RSS feed
Onsdag 24. april
23.4, 24.4, 25.4 08:00 - 17:00 Nasjonal klimaomstillingskonferanse Miljø og friluftsliv
Onsdag 24. april
10:00 Møte i fylkestinget Politikk
Mandag 29. april
17:00 - 20:00 Dialogmøte om Vestland fylke Møtekalender - PSA
Tirsdag 30. april
10:00 Møte i hovudutval for næring og kultur Politikk
Tirsdag 30. april
10:00 Møte i hovudutval for samferdsle Politikk
Mandag 6. mai
10:00 Møte i kontrollutvalet Politikk
Tirsdag 7. mai
07.5, 08.5 Næringsdagane 2019 Næringsutvikling
Torsdag 9. mai
Møte i fylkesutvalet Politikk
Mandag 13. mai
Møte i fellesnemnda sitt arbeidsutval Politikk
Mandag 13. mai
Møte i partssamansett utval Politikk
Mandag 20. mai
10:00 - 15:00 Møte i fylkesrådet for eldre Politikk
Onsdag 22. mai
09:00 - 15:00 Regionalt planforum Møtekalender - PSA
Torsdag 23. mai
Møte i fellesnemnda Politikk
Tirsdag 28. mai
09:00 Møte i hovudutval for opplæring Politikk
Tirsdag 28. mai
10:00 Møte i hovudutval for næring og kultur Politikk
Tirsdag 28. mai
10:00 Møte i hovudutval for samferdsle Politikk
Tirsdag 28. mai
10:00 Møte i kontrollutvalet Politikk
Onsdag 29. mai
10:00 Møte i fylkesutvalet Politikk
Fredag 31. mai
31.5, 01.6, 02.6 18:00 - 15:00 Møte i ungdomspolitisk utval (UPU) Politikk
Mandag 3. juni
Møte i fylkesutvalet Politikk
Tirsdag 4. juni
10:00 Møte i fylkestinget Politikk
Tirsdag 11. juni
Møte i fellesnemnda sitt arbeidsutval Politikk
Tirsdag 11. juni
Møte i partssamansett utval Politikk
Onsdag 12. juni
Møte i fagopplæringsnemnda Politikk
Fredag 14. juni
10:00 - 15:00 Møte i fylkesrådet for menneske med nedsett funksjonsevne Politikk
Fredag 14. juni
10:00 - 13:30 Presentasjon av resultat frå fylkeshelseundersøkinga Folkehelse
Mandag 17. juni
10:00 Møte i hovudutval for samferdsle Politikk
Tirsdag 18. juni
Møte i fellesnemnda Politikk
Tirsdag 18. juni
10:00 Møte i hovudutval for næring og kultur Politikk
Onsdag 19. juni
09:00 - 15:00 Regionalt planforum Møtekalender - PSA
Onsdag 19. juni
10:00 Møte i fylkesutvalet Politikk
Tirsdag 27. aug.
10:00 Møte i hovudutval for opplæring Politikk
Onsdag 28. aug.
09:00 - 15:00 Regionalt planforum Møtekalender - PSA
Onsdag 28. aug.
10:00 Møte i fylkesutvalet Politikk
Mandag 2. sep.
Møte i fellesnemnda sitt arbeidsutval Politikk
Mandag 2. sep.
Møte i partssamansett utval Politikk
Mandag 2. sep.
10:00 Møte i kontrollutvalet Politikk
Tirsdag 3. sep.
03.9, 04.9 Landbrukskonferanse Vestland Næringsutvikling
Torsdag 5. sep.
16:30 - 20:30 Grunnleggande etablerarkurs i Florø Næringsutvikling
Onsdag 11. sep.
10:00 Møte i hovudutval for næring og kultur Politikk
Onsdag 11. sep.
10:00 Møte i hovudutval for samferdsle Politikk
Onsdag 11. sep.
13:15 Møte i trafikktryggingsutvalet Politikk
Tirsdag 17. sep.
17.9, 18.9 Nasjonal hydrogenkonferanse Næringsutvikling
Tirsdag 17. sep.
10:00 - 15:00 Møte i fylkesrådet for eldre Politikk
Onsdag 18. sep.
Møte i fellesnemnda Politikk
Onsdag 18. sep.
10:00 - 15:00 Møte i fylkesrådet for menneske med nedsett funksjonsevne Politikk
Onsdag 25. sep.
09:00 - 15:00 Regionalt planforum Møtekalender - PSA
Tirsdag 1. okt.
10:00 Møte i hovudutval for næring og kultur Politikk
Tirsdag 1. okt.
10:00 Møte i hovudutval for opplæring Politikk
Tirsdag 1. okt.
10:00 Møte i hovudutval for samferdsle Politikk
Tirsdag 1. okt.
10:00 Møte i kontrollutvalet Politikk
Onsdag 2. okt.
Møte i fylkesutvalet Politikk
Mandag 7. okt.
Møte i fylkesutvalet Politikk
Tirsdag 8. okt.
10:00 Møte i fylkestinget Politikk
Tirsdag 15. okt.
16:30 - 20:30 Grunnleggande etablerarkurs i Flåm Næringsutvikling
Onsdag 23. okt.
Møte i hovudutval for opplæring Politikk
Onsdag 23. okt.
09:00 - 15:00 Regionalt planforum Møtekalender - PSA
Onsdag 23. okt.
10:00 Møte i fagopplæringsnemnda Politikk
Torsdag 31. okt.
10:00 Møte i fylkesutvalet Politikk
Torsdag 31. okt.
16:30 - 20:30 Grunnleggande etablerarkurs i Måløy Næringsutvikling
Tirsdag 12. nov.
10:00 - 15:00 Møte i fylkesrådet for eldre Politikk
Onsdag 13. nov.
10:00 - 15:00 Møte i fylkesrådet for menneske med nedsett funksjonsevne Politikk
Tirsdag 19. nov.
09:00 Møte i hovudutval for opplæring Politikk
Tirsdag 19. nov.
09:00 Møte i kontrollutvalet Politikk
Tirsdag 19. nov.
10:00 Møte i hovudutval for næring og kultur Politikk
Tirsdag 19. nov.
10:00 Møte i hovudutval for samferdsle Politikk
Onsdag 20. nov.
09:00 - 15:00 Regionalt planforum Møtekalender - PSA
Tirsdag 3. des.
10:00 Møte i fylkestinget Politikk
Onsdag 11. des.
09:00 - 15:00 Regionalt planforum Møtekalender - PSA
Mandag 16. des.
10:00 Møte i kontrollutvalet Politikk

Del dette:

Tips ein ven Skriv ut
Tip a friendTips ein ven