Nisse

Nisse

Julefrukost

Vel 250 elevar og tilsette deltok på den årlege julefrukosten.  Tusen takk til Magnar i kantina og elevane som var med å laga til måndag kveld.  Julefrukost er vorten ein tradisjon ved skulen kor vi inviterar med elevar og tilsette frå Høyanger Norsksenter. I år hadde vi i tillegg invitert med 10. klassane som har undervisninga si ved Høyanger vgs.

Her er nokre bilete frå frukosten

bilde-3.gif

bilde-1.gif

bilde-2.gif