Photo by Cookie the Pom on Unsplash

Photo by Cookie the Pom on Unsplash

Jobbsøkjarkurs vg2 yrkesfag / Foreldremøte (ny dato)

Skulen arrangerer jobbsøkjarkurs for elevar som skal søkje læreplass frå hausten av

Jobbsøkjarkurset er eit samarbeid med NAV og er delt inn i tre bolkar. 
I tillegg inviterer skulen og NAV foreldrene til yrkesfagelevane til eit møte kor prosessen rundt å søkje læreplass er tema.  

Pga. raudt nivå ang smittevern på skulen i veke 1 og 2 er møte den 13. januar flytta til 20.januar.

Invitasjon til foreldremøte

VIKTIG!!
Pga omsyn til smittevernreglane treng skulen å vite kven som deltek på forldremøtet.
Føresette som kjem må sende namn og telefonnr. på e-post til ingunn.eikas@vlfk.no eller ringe/send sms til tlf. 412 65 840.
 

u 3VMAwAAgDDMv 2s 8cO 2oABJSHggQIJAScGxTcyhDgAABAgQIECDwCji 2r 5wcAQIECBAgQIBASmAuMUHyW 47efQAAAABJRU 5ErkJggg==