Oversiktsbilete av skule, idrettsanlegg og Høyangerbadet

Oversiktsbilete av skule, idrettsanlegg og Høyangerbadet

Invitasjon til foreldremøte

Onsdag 25.august kl 18.00 vert det foreldremøte for alle elevar under 18 år på Høyanger vidaregåande skule.

Velkomen til foreldremøte på Høyanger vidaregåande skule for inneverande skuleår

Rektor tek i mot alle i kantina

Fint om de som kjem melder dykk på ved å levere svarslipp eller ta kontakt med skulen på tlf. 57637800 innan tysdag 24. august.

Invitasjon til foreldremøte med svarslipp

Helsing rektor