Klasse 2ELA foran minihuset

Invitasjon til årleg møte for føresette til elevar på vg2 yrkesfag

Tysdag 21. januar kl. 18:00 inviterer skulen og NAV foresette til møte på Høyanger vgs

Her vil de få informasjon om kva skulen og NAV kan gjere i samband med prossen rundt det å søkje læreplass, men og kva ein som føresett kan bidra med.

Det vert mellom anne gjeve nyttig orientering om arbeidsmarknaden, tal læreplassar og kva som skjer dersom ein elev ikkje får læreplass.  I tillegg vert det klassevise møter med kontaktlærarane.

Fyrste del av møte vert på det nye auditoriet, som vart ferdigstilt i desember 2019.  Inngang ved rundkjøringa. 

Vi håpar så mange som mogleg kan møte denne dagen. 

Velkomen!

Invitasjon til møte