Høyanger vidaregåande skule/Om oss/Prosjekt og satsingar/Internasjonalisering
Erasmus + logo

Erasmus 2019/2020

Internasjonalisering ved Høyanger vidaregåande skule står støtt og har ein sentral plass i skulelivet. Pga Covid-19 vart alle arrangement avlyst eller utsett. Vi kjem med oppdateringar i tråd med retningslinjene til Vestland FK når det gjeld internasjonalt samarbeid neste skuleår.

Skulen fått Erasmus-midlar til to nye samarbeidsprosjekt

Det første prosjektet omfattar frisørklassen på vg2 som våren 2019 fekk prosjektmidlar til opplæring på ein skule i Danmark. Skule heiter EUC-SYD og ligg i byen Aabenraa heilt sør Danmark, ikkje så langt frå grensa til Tyskland.  Prosjektet er 3-årig, og frisørelevane skal besøke og delta i læringsaktiviteter på skulen i 14 dagar. Det blir også sett av tid til frisørsalongbesøk og ein skal til Tyskland får å studere tyske trendar innan frisyrar og mote.

Det andre prosjektet er eit 2-årig Erasmus+-prosjekt for elevar på studiespesialiserande utdanningsprogram. Det er elevane som går vg2 2019/2020 som deltek i prosjektet. Elevane skal besøke skular i Tyskland, Danmark, Spania, Italia og Nederland. Tema for prosjektet er «Exhange of Good practices”. Tittel på prosjektet er; “Framework for Success; Preparing youth for a competent life in a fast-changing Europe”. Høyanger får besøk av elevar frå Europa i mars 2020.

 

Kontakt

Erlend Skreien
Internasjonal koordinator
erlend.skreien@vlfk.no
+47 922 02 045

Relaterte lenker