På scena i samfunnshuset

På scena i samfunnshuset

Internasjonal dag

Den internasjonale dagen vart arrangert tysdag 28. februar. Tema i år var klima og handel og vel 200 elevar frå vidaregåande og norsksenteret deltok

Dagen starta i samfunnshuset kl. 08:30 med eit innleiande føredrag av Changemakers. Etterpå gjekk elevane tilbake til skulen kor det var lagt opp til temaarbeid, handelsspel, quiz og felles lunsj. 

Ansvarlege for dagen var Høyanger norsksenter, samfunnsfagseksjonen og Changemaker ved leiar Tuva Widskjold og frivillig Maria Hindahl.

Changemaker er ein organisasjon som arbeider for å endre politikken som fører til urettvis og fattigdom. Her kan du leser meir om dei

Her er nokre bilete frå gruppearbeidet og svar på quiz

Gruppearbeid i kantina på Høyanger vgs

Gruppearbeid i kantina på Høyanger vgs