Høyanger vidaregåande skule
Høyanger

Høyanger

Inntak skuleåret 2021/2022

Her er datoane for inntaket for nytt skuleår

1. inntak    8. juli.  Svarfrist 16. juli
2. inntak    22. juli.  Svarfrist 30. juli
3. inntak    5. august.  Oppmøte ved skulestart

Når du har fått bekrefta skuleplass, kan du søke lån/stipend frå Lånekassen.

Dei som skal ha skuleskyss må hugse å søkje om dette.  Det kjem link til søknadsida i lag med meldinga om skuleplass.
Alle nye elevar får tilsendt skysskort.  Tidlegare elevar behalder skysskortet dei fekk det første året.

Velkomen til oss!