Vestland fylkeskommuen sin logo

Inntak skuleåret 2020/2021

Viktige datoar ang inntaket

Inntaket 2020

Det er tre inntaksomgangar:

Første inntak er 8. juli med svarfrist 22. juli
Andre inntak er 29. juli med svarfrist 5. august
Tredje inntak er 10. august.
Frå denne datoen kan skulane sjølv ta inn elevar, dersom dei har ledige plassar.  Dei som har undomsrett vert prioritert.  

Melding om plass kjem som sms.  
VIKTIG! Hugs å takke ja til skuleplassen sjølv om du ikkje kjem inn på fyrste valet. Viss ikkje missar du plassen din!!  

Når du har fått stadfesta skuleplass kan du søkje om stipend og skysskort.

Førehandssvar
Du kan legge inn eit førehandssvar på vigo.no fram til 30. juni. Dersom du vil endre dette førehandssvaret kan du gjere det før svarfristen går ut.

Du kan lese meir om inntaket i Spørjehandboka 2020