Infologo

Inntak nytt skuleår

Tidsplan for inntak for skuleåret 2019/2020

4. juli Første inntak - melding blir sendt til alle søkjarane
11. juli Svarfrist for første inntak
26. juli Andre inntak - melding blir sendt ut
2. august Svarfrist for andre inntak
12. august Skulane overtek inntaket

Inntakstelefonen har nummer 57 63 81 00 og er open frå kl. 12:00-14:00

Vi gjer merksam på at alle VG1-elevar skal stille med berbar datamaskin frå fyrste skuledag.
Nye elevar som startar i VG1 for fyrste gong kan kjøpe subsidiert elev-pc gjennom Atea