Bøker

Bøker

Innlevering av lærebøker/bibliotekbøker

Klasserom og grupperom må ryddast før ferien. Alt av bøker/media (som er merka med bibliotek) skal leverast på skulebiblioteket.  

Klassane kjem til biblioteket for innlevering av bøker fredag 11. juni 
Timelærar hjelper til med plassering av bøker. 
 
Kl. 08:45: 1STA 
Kl. 09:00: 2STA  
Kl. 09:30: 3STA/3PÅB
Kl. 10:00: 2HEA 
Kl. 10:20: 2ITA 
Kl. 10.40: 1TIP 
Kl. 11:25: 2ELA 
Kl. 11:50: 1ELA 
Kl. 12:10: 1HEA