Bøker

Innlevering av lærebøker mm

Måndag 18. juni skal elevane levere inn lærebøker, DVD'ar og andre bøker dei har lånt frå skulebiblioteket

Merethe har sett opp tidspunkt for dei ulike klassane. Timelærar følgjer med for å hjelpe til.

Kl. 09:00:   1STA

Kl. 09:30:   2STA 

Kl. 10:00:   3STA

Kl. 10:30:   2FRA

Kl. 11:30:   2ITA

Kl. 12.00:   1TIP

Kl. 12:30:   2ELA

Kl. 13:00   1ELA