Bøker

Innlevering av bøker

Tidspunkt for innlevering av bøker er no bestemt

 

Elevane leverer inn bøkene klassevis.  Det kan vere lurt å sjekke om du har alle bøkene, i god tid før du skal levere dei inn. Sjekk heime, klasserom, skapet og oppå skapa.

Tidskjema for innlevering

Reglar ved tap av lærebøker