Høyanger vidaregåande skule
Testing for korona

Testing for korona

Informasjon ism at skulen går over til raudt nivå

Frå og med torsdag 16/12 og i fire veker skal dei vidaregåande skulane drive på raudt nivå

I praksis betyr det m.a. at elevane må følgje 1 meters regelen og utdelt plan for kva inngang/utgang dei skal bruke, tidspunkt for når klassen kan gå i kantina og bruk av munnbind i alle fellesareal. 

Planen finn elevane på teamet: V-HOY Alle HVGS

Det blir digital undervisning mandag 20. og tysdag 21. desember.

Skulestart i 2022 er 3. januar. Nasjonalt pålegg om at alle elevar og tilsette skal teste seg ved skulestart. For å sikre oss om at alle blir testa, gjennomfører vi testing av alle første skuledag. YF begynner til vanleg tid kl 08.30 og går rett til sitt klasserom.  Stud spes har digital undervisning dei tre første timane og møter i klasserommet til 4. time. Dvs kl. 11:25.
Dei som kjem med skulebuss kl 08.30 går til sitt klasserom. 

Informasjon frå Udir og om koranatiltak i skulen

Trafikklysmodellen