Lånekassen sin logo

Informasjon fra lånekassen

Her får du litt nyttig informasjon frå lånekassen 

Hei!

 

Elevar som har skoleplass kan søkje om støtte no
Elevar som har fått skoleplass og takka ja til den, kan søkje om støtte no. Dei fleste elevar i vidaregåande skole får tilbod om skoleplass i juli. Lærlingar kan søkje når dei har fått godkjent lærekontrakt.

 

Elevar som står på venteliste kan søkje 1. august
Elever som ikkje kom inn på førsteinntaket må vente med å søkje til 1. august, og helst til dei er sikre på kva for skole dei skal gå på. Då slepp dei å søkje på nytt dersom dei ombestemmer seg. Om ein elev sender inn fleire søknader, kan saksbehandlingstida bli lengre.

 

Endringar i forskriftene

Her finn de dei viktigaste endringane i Lånekassens forskrifter for 2017-2018

 

Vennleg helsing

Lånekassen