Infologo

Infomøte med dei som bur på hybel

Tysdag 5. september kl. 18:00 arrangerer skulen det årlege velkomst/inforamsjonsmøter for nye og gamle elevar som bur på hybel.

Bakgrunn for møte er at dei skal bli meir kjend med Høyanger og kva denne skulestaden har å tilby deg som ungdom.  På møte deltek m.a. tilsette ved Høyanger vgs., ordførar, politi, helsesøster og folk frå kommunen si kulturavdeling.

Møte vert på skule og ein møter i auditoriet.  Gratis pizza i kantina etterpå.