Høyanger vidaregåande skule/Elev og føresett/IKT og ressursar

IKT og ressursar

Her finn du informasjon om brukarhjelp, elev-PC, nedlasting av programvare og IKT-reglementet

Fylkeskommunen har tilsette på IKT tenesta samt ein e-pedagog og IKT-lærling som støttar elevar og lærarar. Har du utfordringar knytt til IKT skal dette løysast med å ta kontakt med brukarhjelp.

Tips ein ven Skriv ut

Kontakt

Brukarhjelp
brukarhjelp@sfj.no
57 65 65 00