Høyanger vidaregåande skule
Covid test

Foto: FN

Hurtigtesting av skuleelvar

Bakgrunn for testinga er å oppdage skjult smitte

Sjølv om det er lite smittepress i Høyanger, er det likevel viktig å gjennomføre dette.

Frå og med tysdag 13. april startar skulen opp med testing av elevar og tilsette ved skulen. Det er frivillig om ein vil teste seg eller ikkje.  

Dette er ein såkalla hurtigtest, og på sikt skal elevane og dei tilsette teste seg sjølv.   

Les meir om massetesting på VLFK si heimeside

Artikkel YSA

Statusrapport for prosjektet