Covid test

Foto: FN

Hurtigtesting av skuleelvar er no avslutta

Bakgrunnen for testinga var å oppdage skjult smitte

Piloten med hurtigtesting i regi av Helse Vest, vart avslutta 30. mai.  Siste felles testdag ved skulen var 28. mai.  Ingen ved skulen har fått påvist smitte i den perioden vi har hatt tilgang på hurtigtesting.

Skulen tilbyr testing av elevar eller tilsette som har vore på reise i område med mykje smitte, eller er i situasjonar der ein er bekymra for smitte. Dei vil då få utdelt eit testkit.
Kontaktperson er M. Ali Kharrat