Gang med skilt til fellesareal, medium og kommunikasjon, elektro og service og samferdsel.

Hugs å søkje skuleplass

Frist for å søkje skuleplass ved dei vidaregåande skulane for 2018/2019 er 1. mars.  

No kan du kome inn på søkjarsidene via eigen link. Den finn du under "SNARVEGAR" på heimesida til skulen. 
Du kan og kome inn via Søke skuleplass her

Søkje skuleplass

Søkjarhandboka finn du her