Høyanger vidaregåande skule/Om oss/Om skulen/Historie

Skulen si historie

Frisørlinja i Høyanger vart nedlagt og flytta til Eid vgs. hausten 2020. Da hadde den eksistert i 51 år. 

Frisering på frisørlinja

Eit fantastisk år! Les om Alise som gjekk frisørlinja i Høyanger og no driv eigen salong i Førde.

Frisørlinja i Høyanger var kjent for ungdom frå heile fylket fram til ho vart lagt ned i 2020. Då hadde Høyanger vidaregåande skule utdanna frisørar i 51 år.

I løpet av skuleåret lærte unge frisørspirer dei grunnleggande teknikkane innan klipp, farge, frisyreforming og make-up. Dei fekk kunnskap om god kundekommunikasjon og HMT (helse, miljø, tryggleik), som og var ein viktig del av både opplæringa og det å vere frisør.

Skulen jobba ut i frå eit grønt miljø. Dvs. at vi brukte produkt som «Organic Colour System» til kjemiske behandlingar som for eksempel farging/striping av hår. Det er eit produkt som inneheld mykje mindre ammoniakk enn andre produkt på marknaden.

I tillegg til ordinær undervisning, heldt Høyanger vidaregåande skule også kurs på salongen. Då kom det det konsulentar/ekspertar utanfrå og heldt kurs berre for oss. Det kunne for eksempel vere fargekurs eller kurs innan make-up og styling.

Ein viktig del av utdanninga var kundehandsaming i salongen. Vi tykkjer det er viktig at elevane våre fekk prøve kundehandsaming i et trygt og godt miljø, med lærar til stades.

Alle elevane får tilbod om utplassering/hospitering i bedrift/salong, som igjen er ein god og lærerik førebuing i samband med læretida vidare.
Etter eit år på frisørlinja vil du vere klar til å søkje vidare som lærling i bedrift og vegen til eit sveinebrev innan frisørfaget.