Ingressbilete helse

Skulehelsetenesta Hvgs

Skulehelsetenesta er til stades på skulen kvar torsdag

Kontortid til helsesjukepleiar 2021/2022

Helsesjukepleiar Silje Marie Martinsen har kontordag ved Høyanger vgs.
Ho er å treffe kvar torsdag mellom kl. 11.00 og 15.00.

Nokre dagar kan det vere noko utfordrande å ha "open dør funksjon". Da kan elevane ta kontakt via SMS eller på chat for å avtale time.

SMS: 488 90 110. 
CHAT I TEAMS: helsesjukepleiar.Silje


Helsestasjon for ungdom (HFU) 
HFU er eit tilbod til ungdom i alderen frå 13 til 20 år, og er eit suplement til skulehelsetenesta.
Helsestasjon for ungdom har ope kvar onsdag frå kl. 14:30 til 16:30. Første opningsdag etter skuleferie er 18.08.21
Da er det og mogleg å snakke med helsesjukeplaiar, jordmor og lege.  Du treng ikkje tinge time på førehand og tilbodet er gratis.

Telefon: 57711612 
OBS! NYTT LOKALE: 
Helsebygget 2. etg. Gå over gangbrua og bank på døra til venstre.

Kontakt

Helsesjukepleiar Hvgs
Silje Marie Martinsen
silje.marie.martinsen@hoyanger.kommune.no
488 90 110

Leiande helsesjukepleiar
Elisabeth Sæbø
elisabeth.saebo@hoyanger.kommune.no
992 19 314 / 577 11 616

Relaterte lenker

Nettsider for ungdom
Ung.no
Mentalhelseungdom.no