Høyanger vidaregåande skule/Elev og føresett/Elevtenester/Støtte og rådgjeving/Helsetenesta
Ingressbilete helse

Skulehelsetenesta Hvgs

Skulehelsetenesta er til stades på skulen annan kvar måndag

Kontortid til helsesjukepleiar 2020/2021 (endring frå 15.02.21)

Ut skuleåret er det helsesjukepleiar Silje Marie Martinsen som har kontordag ved Høyanger vgs.
Ho er å treffe kvar måndag mellom kl. 11.00 og 15.00.

Det kan vere noko utfordrande å ha "open dør funksjon" og ho ber difor elevane om å ta kontakt via SMS eller på chat om ein ønsker time.

SMS: 488 90 110. 
CHAT I TEAMS: helsesjukepleiar.Silje


Helsestasjon for ungdom (HFU) 
Tilbodet er stengt i sommarferien

HFU er eit tilbod til ungdom i alderen frå 13 til 20 år, og er eit suplement til skulehelsetenesta.
Helsestasjon for ungdom har ope kvar onsdag frå kl. 14:30 til 16:30 
Da er det og mogleg å snakke med helsesjukeplaiar, jordmor og lege.  Du treng ikkje tinge time på førehand og tilbodet er gratis.

Telefon: 57711612 

Kontakt

Helsesjukepleiar Hvgs
Silje Marie Martinsen
silje.marie.martinsen@hoyanger.kommune.no
488 90 110

Leiande helsesjukepleiar
Elisabeth Sæbø
elisabeth.saebo@hoyanger.kommune.no
992 19 314 / 577 11 616

Relaterte lenker

Nettsider for ungdom
Ung.no
Mentalhelseungdom.no