Høyanger vidaregåande skule/Elev og føresett/Elevtenester/Støtte og rådgjeving/Helsetenesta

Skulehelsetenesta

Skulehelsetenesta er til stades på skulen kvar tysdag

Kontortid til helsesøstera

Helsesøstra ved Høyanger vidaregåande skule heiter heiter Tove Linde.
Ho er til stades kvar tysdag frå ca. kl. 11:00 til 15:00.
Kontorplassen hennar ligg ved inngang til personalrommet.

 

Helsestasjon for ungdom (HFU)

HFU er eit tilbod til ungdom i alderen frå 13 til 20 år, og er eit suplement til skulehelsetenesta.
Helsestasjon for ungdom har ope kvar onsdag frå kl. 14:30 til 16:30.  
Da er det og mogleg å snakke med ein lege.  Du treng ikkje tinge time på førehand og tilbodet er gratis.

HFU ligg i sentrum i same bygg som NAV og omsorgsboligane. Kontora deira ligg i 3. etg.

Tips ein ven Skriv ut

Kontakt

Helsesøster Hvgs
Tove Linde
tove.linde@hoyanger.kommune.no
992 19 342 / 577 11 618

Leiande helsesøster
Elisabeth Sæbø
elisabeth.saebo@hoyanger.kommune.no
992 19 314 / 57 71 16 16

Relaterte lenker