Høyanger vidaregåande skule/Elev og føresett/Elevtenester/Støtte og rådgjeving/Helsetenesta
Ingressbilete helse

Skulehelsetenesta Hvgs

Skulehelsetenesta er til stades på skulen kvar tysdag

Kontortid til helsesjukepleiar 2019/2020 - endring

Silje Marie Martinsen skal vere helsesjukepleiar ved Høyanger vgs dette skuleåret.
Ho vil no vere til stades to dagar pr veke ut året.  I tillegg til tysdagar kl. 11:00 til 15:00 blir ho og treffe torsdag kl. 12:00 til 15:00. 
Du treng ikkje bestille time.
Kontorplassen hennar ligg ved inngang til personalrommet.

Oppslag kontortid

Helsestasjon for ungdom (HFU)

HFU er eit tilbod til ungdom i alderen frå 13 til 20 år, og er eit suplement til skulehelsetenesta.
Helsestasjon for ungdom har ope kvar onsdag frå kl. 14:30 til 16:30/17.  
Da er det og mogleg å snakke med helsesjukeplaiar, jordmor og lege.  Du treng ikkje tinge time på førehand og tilbodet er gratis.

HFU er lokalisert på Helsestasjonen i 3. etg., i bygget der Høyanger Legekontor held til.

Kontakt

Helsesjukepleiar Hvgs
Silje Marie Martinsen
silje.marie.martinsen@hoyanger.kommune.no

48 89 01 10/ 577 11 618

Leiande helsesjukepleiar
Elisabeth Sæbø
elisabeth.saebo@hoyanger.kommune.no
992 19 314 / 57 71 16 16

Relaterte lenker

Nettsider for ungdom
Ung.no
Mentalhelseungdom.no