Elev arbeider på dreiebenk

Adrian M. Skår

God innsats i fylkesmeisterskapet

Dei fire elevane som representerte Høyanger vgs. gjorde ein veldig god innsats sjølv om dei ikkje tok sigeren i årets fylkesmeisterskap i yrkesfag.  

Avdelingsleiar Jardar Trollebø, som sjølv var til stades i Førde, uttala at alle deltakarane jobba godt og uttrykte at både han og lærarane deira var nøgd med korleis elevane hadde løyst oppgåvene.

Vi har lagt ut nokre bilete frå konkurransen der de kan sjå elevane i aksjon.

 

Ørjan Sværen

Ørjan Sværen

Rene Vamråk og Isak Bøyum

Rene N. Vamråk og Isak S. Bøyum