Oversiktsbilete av skule, idrettsanlegg og Høyangerbadet

Fritak frå undervisning måndag 16.10. AVLYST

Elevane skal ha vanleg undervisning fram til 15:50

Årsaka er at pedagogisk personale skal ha kurs.